ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
Invite you to attend a Talk: "AI and Machine Learning, Hype cycle and Application in the Workplace"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > Invite you to attend a Talk: "AI and Machine Learning, Hype cycle and Application in the Workplace"

วันที่ : 02 สิงหาคม 2561
โดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

We would like to invite you to attend a Talk: 
Topic: AI and Machine Learning, Hype cycle and Application in the Workplace
By: Emeritus Professor Lance Chun Che Fung,
     Murdoch University, Western Australia
Friday 10 August, 2018,  1:30 P.M. - 3:30 P.M. 
Training room No.4/1, on 4th floor. SIT Building. KMUTT
 
 The talk is largely based on reports from Gartner Research which provides insights and current status of AI and ML and in particular with respect to industry and work places.

If you are interested in these talks, please reserve a seat
at https://goo.gl/forms/uRgXeFa0gWyVQ5c22 


เอกสารประกอบข่าว
  > Detail of Research Talk

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next