ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 08 สิงหาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

     มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มูลค่าทุนละ 8,000 บาท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ในทุกสาขาวิชา ที่มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต รายละเอียดดังเอกสารแนบ

     ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อจะได้รวบรวมส่งให้มูลนิธิฯพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next