ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 16 สิงหาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

   ในปีการศึกษา 2561 ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในชั้นปีและสาขาวิชาที่กำหนดในประกาศ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้ารับการฝึกอบรม ทำโครงการเพื่อชุมชนยั่งยืน และเข้ารับการฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด

   นักศึกษาที่สนใจสมัครให้ดำเนินการกรอกข้อมูลสมัครและแนบไฟล์เอกสารตามขั้นตอนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนด รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
  > ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next