ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันที่ : 31 สิงหาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนหลักสูตร และทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำภาคศึกษาที่ 1/2561 นั้น

 

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นทุนที่ได้รับค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ค่าครองชีพ 12 เดือน เดือนละ 8,000 บาท และเงินสนับสนุนความก้าวหน้างานวิจัยเมื่อมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ตามเกณฑ์ จะได้รับค่าครองชีพรายเดือนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท/เดือน/เรื่อง จนสำเร็จการศึกษาแต่ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร มีนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 47 คน โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษา1/2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next