ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 05 ตุลาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่าจากหน่วยงานภายนอก โดยรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ในการนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ได้ดำเนินการสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เป็นผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ประจำปีการศึกษา 2561 รายชื่อดังประกาศที่แนบมา ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่ระบุในประกาศด้วยเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next