ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดรับสมัครคัดเลือก “ ร้านจำหน่ายกาแฟ เบเกอร์รี่ และอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ณ พื้นที่สำนักหอสมุด จำนวน 1 ร้าน “
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดรับสมัครคัดเลือก “ ร้านจำหน่ายกาแฟ เบเกอร์รี่ และอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ณ พื้นที่สำนักหอสมุด จำนวน 1 ร้าน “

วันที่ : 08 ตุลาคม 2561
โดย : กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านกาแฟ เบเกอรี่ และอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างสำนักหอสมุด จำนวน 1 ร้าน ซึ่งจะทำการรับสมัครและทำการคัดเลือกโดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

1.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง คัดเลือกร้านจำหน่ายกาแฟ เบเกอร์รี่ และอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ณ พื้นที่สำนักหอสมุด จำนวน 5 แผ่น (ไฟล์เอกสารแนบ 1)

2.แบบปรับปรุงพื้นที่ข้างสำนักหอสมุดเพิ่มเติม จำนวน 3 แผ่น (ไฟล์เอกสารแนบ 2)

3.แบบยื่นความจำนงเข้าร่วมการคัดเลือกร้านฯ  จำนวน 2 แผ่น (ไฟล์เอกสารแนบ 3) 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.02-470-8320-3

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สินเอกสารประกอบข่าว
  > ไฟล์เอกสารแนบ 1 "ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง คัดเลือกร้านจำหน่ายกาแฟ เบเกอร์รี่ และอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ณ พื้นที่สำนักหอสมุด"
  > ไฟล์เอกสารแนบ 2 "แบบปรับปรุงพื้นที่ข้างสำนักหอสมุดเพิ่มเติม"
  > ไฟล์เอกสารแนบ 3 "แบบยื่นความจำนงเข้าร่วมการคัดเลือกร้าน ฯ"

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next