ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวันถ่ายภาพหมู่และซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวันถ่ายภาพหมู่และซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560

วันที่ : 22 ตุลาคม 2561
โดย : กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

ด้วยกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน ประสงค์ที่จะเปิดให้จองพื้นที่ เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวันถ่ายภาพหมู่และวันซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 10 - 11  พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

       - อัตราค่าบริหารพื้นที่ ล็อคละ 500 บาท/วัน

       - ขนาดพื้นที่ 1.5 * 1.5 เมตร/ล็อค

       - ภาชนะที่จำหน่ายอาหารต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ไบโอเท่านั้น เช่น ชานอ้อย ถุงพลาสติกย่อยสลายง่าย  (ห้ามใช้โฟม) เป็นต้น

       - พื้นที่ที่จองไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้า

       - ห้ามจำหน่ายของที่ระลึก (ตุ๊กตา ช่อดอกไม้ ลูกโป่ง ฯลฯ)

      เปิดให้จองพื้นที่ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน อาคารสัมมนา ชั้น 1 และเริ่มแจกบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณ อาอาคารสัมมนา ชั้น 1


 หมายเหตุ :  พื้นที่มีจำนวนจำกัด เนื่องจากพื้นที่บางส่วนมีการปิดปรับปรุง หากพื้นที่เต็มก่อนเวลาที่กำหนด ทางกลุ่มงานจัดการฯ จะทำการปิดจองพื้นที่ทันที่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-470-8320-3

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next