ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวันถ่ายภาพหมู่และซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวันถ่ายภาพหมู่และซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560

วันที่ : 30 ตุลาคม 2561
โดย : กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

 

เปิดจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวันถ่ายภาพหมู่และซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560

 

            ด้วยกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน ประสงค์ที่จะเปิดให้จองพื้นที่ เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวันถ่ายภาพหมู่และวันซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 10 - 11  พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.      เปิดรับสมัครโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

1.1    นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 14 ราย  (พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา)

1.2    บุคลากรภายในปัจจุบัน จำนวน 14 ราย  (พร้อมบัตรประจำตัวบุคลากร)

1.3    บุคคลภายนอก จำนวน 14 ราย  (พร้อมบัตรประจำตัวที่ออกโดยราชการ)

2.      อัตราค่าบริหารพื้นที่ ล็อคละ 500 บาท/วัน (1 คน ต่อ 1 ล็อคเท่านั้น)

3.      ขนาดพื้นที่ 1.5 x 1.5 เมตร/ล็อค

4.      ภาชนะที่จำหน่ายอาหารต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ไบโอเท่านั้น เช่น ชานอ้อย ถุงพลาสติกย่อยสลายง่าย เป็นต้น

(ห้ามใช้โฟม)

5.      พื้นที่ที่เปิดจองไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้า

6.      ห้ามจำหน่ายของที่ระลึก (ตุ๊กตา ช่อดอกไม้ ลูกโป่ง ฯลฯ)

 

      เปิดให้จองพื้นที่พร้อมชำระเงิน ในวันศุกร์ที่ พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ที่กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน อาคารสัมมนา ชั้น 1 (โดยจะเริ่มเรียกจาก นักศึกษา ที่มาในลำดับที่ 1 ,บุคลากรภายใน ที่มาในลำดับที่ 1 และ บุคคลภายนอก ที่มาใน ลำดับที่ 1 จากนั้นเรียงตามลำดับถัดไป)


หมายเหตุ :  หากพื้นที่เต็มก่อนเวลาที่กำหนด ทางกลุ่มงานจัดการฯ จะทำการปิดจองพื้นที่ทันที


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-470-8320-3

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน 


 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next