ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 31 ตุลาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายชื่อตามประกาศที่แนบมาด้วย

   ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย

   ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา พร้อมทั้งเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา ไปในวันพิธีมอบทุนการศึกษาด้วยเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2561
  > กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next