ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Research forum ครั้งที่ 14
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Research forum ครั้งที่ 14

วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดงาน Research forum ครั้งที่ 14 หัวข้อ แนวทางปรับปรุงการจัดระบบงานวิจัย ของ มจธ. และการบริหารจัดการ
ขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 15.30 น. อาคารเคเอกซ์ กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงการจัดระบบงานวิจัย ของ มจธ. ในงาน Research Forum ครั้งที่ 14 

โปรดลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/RF14-Regis

รายละเอียดกำหนดดูได้ที่ http://gg.gg/RF14-Program

ปิดรับรายชื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561  เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.กัณฐิกา ประยูรรักษ์
โทรศัพท์: 024709685 หรือ kantika.pra@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next