ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สมาคมเพื่อนชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สมาคมเพื่อนชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

     สมาคมเพื่อนชุมชน ได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 10 ทุน รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

     ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุตามประกาศ และมาดำเนินการกรอกเอกสารข้อควรปฏิบัติ รวมทั้งนำสำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาติดต่อที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสมาคมเพื่อนชุมชน ปี2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next