ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

   1. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th โดยมีจำนวน 7 ประเภททุน ดังนี้

       1.1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 66 ทุน

       1.2 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ บรรจุก่อนไปศึกษา จำนวน 3 ทุน

       1.3 ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) จำนวน 6 ทุน

       1.4 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 153 ทุน

       1.5 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 5 ทุน

       1.6 ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ทุน

       1.7 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 18 ทุน

   2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 50 ทุน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://uis.ocsc.go.th

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทรศัพท์ 02-5471955เอกสารประกอบข่าว
  > ข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next