ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศยอดเงินทำบุญทอดผ้ากฐิน ณ วัดป่าสันติพุทธาราม เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศยอดเงินทำบุญทอดผ้ากฐิน ณ วัดป่าสันติพุทธาราม เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561
โดย : กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำผ้ากฐินทอดถวาย ณ วัดป่าสันติพุทธาราม สาขาหนองป่าพง ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นั้น  ในการนี้ได้นำเงินทำบุญจากคณาจารย์ พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้ปกครองนักศึกษา/นักศึกษา ของ มจธ.  ถวายเป็นจำนวนเงิน  649,999 บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

และมีกฐินร่วมจากประชาชนทั่วไปทำบุญถวาย เป็นเงิน 603,488 บาท (หกแสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

 

รวมจำนวนเงินทำบุญทั้งสิ้น 1,253,487 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)       

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next