ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะศิลปศาสตร์ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) 2/2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะศิลปศาสตร์ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) 2/2561

วันที่ : 06 ธันวาคม 2561
โดย : -

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษา 2/2561

  • สายวิชาภาษา 12 ทุน

    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธ.ค. 61 (สัมภาษณ์ 21 ธ.ค. 61)

  • สายวิชาสังคมศาสตร์ฯ 7 ทุน

    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธ.ค. 61 (สัมภาษณ์ 25 ธ.ค. 61)

 

ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายติดต่อกัน

ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2561 สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง  

(เงินอุดหนุนทุนละ 3,000 บาท/เดือน)

**รับทุนจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น**


คุณสมบัติ

- เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   มจธ.

- มีความประพฤติดี

- มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา >  3.25 

(ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย)

 - ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

 

สนใจสมัคร/ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพัทจารี งานบริการการศึกษา ห้อง SoLA217

ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ หรือโทร. 02-470-8716


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสัมครนักศึกษาทุน TA ภาคเรียนที่ 2-2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next