ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2561

วันที่ : 03 มกราคม 2561
โดย : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดร.ปรุฬ มะยะเฉี่ยว หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา Email: research_pnu@hotmail.com Tel: 0887884486


เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next