ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปีพ.ศ.2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปีพ.ศ.2561

วันที่ : 08 มกราคม 2561
โดย : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและผู้สนใจ เสนอรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชิงเงินรางวัล โล่พระราชทาน และเกียรติบัตร 

ผู้สนใจเสนอรายชื่อสามารถส่งรายละเอียด มายังศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฝ่ายเลขานุการ นายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 2169, 089 445 3228 โทรสาร 02 940 7070 E-mail: w.sangthong@gmail.com โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ หมดเขตการเสนอชื่อภายในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก http://www.promotion-scitec.or.th


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next