ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2"

วันที่ : 10 มกราคม 2561
โดย : สกว.

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร” ครั้งที่ 2  ซึ่งโครงการนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรทุนรูปแบบต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ สกว. ซึ่งสอดรับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลตามโมเดล "ไทยแลนด์ 4.0" 

โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ เป็นอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน โดยจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

1. ภาคกลาง วันที่ 10-11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะ โฮเทล จ.ขอนแก่น
3. ภาคเหนือ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
4. ภาคใต้ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางฝ่ายวิชาการ สกว.ขอสงวนสิทธิ์สำรองอาหารเฉพาะ 200 ท่าน แรกเท่านั้นเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next