ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "เพื่อแสวงหาฉันทามติในการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการศึกษาวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "เพื่อแสวงหาฉันทามติในการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการศึกษาวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ"

วันที่ : 11 มกราคม 2561
โดย : สปสช

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "เพื่อแสวงหาฉันทามติในการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการศึกษาวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ"
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 2 ชั้น 4 
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์

หน่วยงานละไม่เกิน 2 คน  กรุณาเติมเต็มข้อมูลผู้เข้าร่วมในแบบฟอร์มนี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeUjL8thBRSHKm7WHrpcGP6lUxnVl8cYg0MSKdknLbzZR2IA/viewfor

หากต้องการส่งผู้เข้าร่วมมากกว่าที่กำหนด
กรุณาติดต่อผู้จัดงาน : คุณมารียา โทร. 089 2981461


เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ แบบตอบรับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next