ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”

วันที่ : 11 มกราคม 2561
โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS)

ทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์" ความหลากหลายทางชีวภาพ" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ Chinese Academy of Sciences ประจำปีงบประมาณ 2561 

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561

หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. โทร 0-2278-8254 อีเมล์ saengpetch@trf.or.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > โครงการ
  > แบบฟอร์ม1
  > แบบฟอร์ม2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next