ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน

วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : กรมทรัพยากรน้ำ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน
ด้วยศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยกรน้ำเอเซีย-ยุโรป (ASEMWater) ได้เชิญหน่วยงานไทยเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน ของก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10 ล้านหยวน (หรือประมาร 49 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการวิจัยร่วมฯ จำนวน 10 โครงการ

กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกาาวิจัยดังกล่าว โดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครและส่งมายังกรมทรัพยากรน้ำ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่: นางสาวรัชชฎาพร สุพรรณพงศ์ โทร 0-22716000 ต่อ 6609 / Chris_teay@hotmail.comเอกสารประกอบข่าว
  > แบบฟอร์ม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next