ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การออกแบบ Trademark ทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้าง Branding
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การออกแบบ Trademark ทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้าง Branding

วันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สวนพ.


ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จัดการบรรยายด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การออกแบบ Trademark ทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้าง Branding วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม SOA 405 ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. บางขุนเทียน
วิทยากรโดย อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 
จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/ZXCFYE หรือ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQnHJv40AlQhNzCoTGyWxTAqdShwNinnguEe3K_d2C3y5_cg/viewform?usp=sf_link


ปิดรับรายชื่อจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบัณฑิต คำภูษา โทรศัพท์ 02-470-9663 หรือ E-mail:  ip@kmutt.ac.th 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next