ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018)

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018)
ภายใต้หัวข้อ ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D: Tackling
Thailand Challenges)
ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561

โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. และโครงการ Chair Professor Grants
ขอประชาสัมพันธ์และ
เรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง
“ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: แนวทาง
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Mentoring New Scientist)” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1
อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนฟรี!!! ได้ที่เว็บไซต์
https://www.nstda.or.th/nac/2018/seminar/83-seminar13mar/129-13pmbtaudi.html
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 <https://www.nstda.or.th/nac/2018/> (รับจำนวนจำกัด) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล ori@nstda.or.th หรือ chair@nstda.or.th
โทรศัพท์ 021176933? หรือ 026448150 ต่อ 81833เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next