ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจัดสัมมนาของทาง ศช (ฺBIOTEC, NSTDA) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การจัดสัมมนาของทาง ศช (ฺBIOTEC, NSTDA) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สวทช.

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาของทาง ศช (ฺBIOTEC, NSTDA) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ซึ่งมีงานสัมมนาดังต่อไปนี้

1. งานประชุมวิชาการานานาชาติเรื่อง International Symposium on Human and Veterinary Viruses 2018: From Research to Application (Virus-symposium 2018) ในวันที่ 12-13 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ 

โดยงานนี้จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ
Institute Pasteur สาธารณรัฐฝรั่งเศส Huazhong Agricultural University
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ The Pirbright Institute สหราชอาณาจักร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวบรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาทั้งในมนุษย์และสัตว์
เพื่อเป็นโอกาสในการเเลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลใหม่ๆในการทำวิจัย
เเละเผยเเพร่ความรู้ผ่านการนำเสนอผลงานและการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ
ที่เกี่ยวกับไวรัสวิทยาในมนุษย์และสัตว์
รวมถึงข้อมูลทางเทคโนโลยีความก้าวหน้าด้านวัคซีนและบทความใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รูปแบบการอบรม: ภาษาอังกฤษ 

 

ค่าลงทะเบียน: บุคคลทั่วไป 3,000 บาท นักศึกษา 2,500 บาท 

 

ลงทะเบียน Online: 15 ธ.ค. 60- 30 ม.ค. 61

 

รายละเอียดของงาน: http://www.biotec.or.th/virus-symposium2018/index.php

หน้าข่าวของทาง BIOTEC:
http://www.biotec.or.th/en/index.php/info-center/events/1257-international-symposium-on-human-and-veterinary-viruses-2018-from-research-to-application-virus-symposium-2018-,-12-13-february-2018

 

2.  งานจัดฝึกอบรมเรื่อง Workshop on Systems Biology for Innovative Bioeconomy
ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

โดยงานนี้จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 
Wageningen University & Research ประเทศเนเธอแลนด์และโครงการ SAFE-Aqua project 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาเชิงระบบที่เป็นปัจจุบัน
จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกและนักวิจัยชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นทั้งระดับแนวคิดพื้นฐาน
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เคื่องมือจากเทคโนโลยีโอมิกส์ที่หลากหลาย
อันจะนำมาสู่การใช้ความรู้ชีววิทยาเชิงระบบตอบโจทย์การเป็นเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

รูปแบบการอบรม: ภาษาอังกฤษ

 

หมดเขตลงทะเบียน: 2 ก.พ. 2561

 

ค่าลงทะเบียน: ภาคบรรยาย (14 ก.พ. 2561) สำหรับบุคคลทั่วไป 2,000 บาท นักศึกษา 1,500
บาท รับ 80 ท่าน

                     ภาคปฏิบัติ (15-16 ก.พ. 2561) ทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 2,000
บาท (โดย Workshop Session 1 รับ 12 ท่าน และ Session 2 รับ 20
ท่าน ทั้งนี้ให้นำคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่ติดตั้ง RStudio Program
เข้าร่วมด้วย)

 

รายละเอียดงาน/Brochure/แบบฟอร์มลงทะเบียน:
http://www.biotec.or.th/en/index.php/info-center/events/1260-workshop-on-systems-biology-for-innovative-bioeconomy,-14-16-february-2018

 

3.  งานอบรมมเรื่อง International Workshop for The "next" Biobank and Bioresource
Standards ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพ และ
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

 

โดยงานนี้จัดโดย Thailand Bioresource Research Center (TBRC)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ
National Institute of Technology and Evaluation (NITE) ประเทศญี่ปุ่น World Data
Center for Microorganisms (WDCM) สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ASEAN Network on Microbial
Utilization (AnMicro) ภายใต้การอุปถัมภ์ของ  United Nations Education, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO), Asia and Pacific Regional Bureau for Education,
Bangkok, Thailand
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามารถให้กับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

รูปแบบการอบรม: ภาษาอังกฤษ 

                          ภาคบรรยายวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ โรงแรมรอยัล ออคิด
เชอราตัน กรุงเทพ รับ 80 ท่าน

                          ภาคปฏิบัติ วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมี 2 Session:


                                          

                                      Session 1:  Identification of Mitosporic Fungi
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 รับ 12 ท่าน

                                      Session 2:  Effective and Reliable Method of
Microbial Biotyping by MALDI-TOF Mass
Spectrometry วันที่ 22 มีนาคม 2561 รับ 20 คน

 

หมดเขตลงทะเบียน: 28 ก.พ. 2561

 

ค่าลงทะเบียน: ภาคบรรยาย สำหรับบุคคลทั่วไป 1,500 บาท นักศึกษา 1,000 บาท

                      ภาคปฏิบัติ Session 1 2,500 บาท Session 2 2,000 บาท

 

รายละเอียดงาน/Brochure/แบบฟอร์มลงทะเบียน:
http://www.biotec.or.th/en/index.php/info-center/events/1259-international-workshop-for-the-%E2%80%9Cnext%E2%80%9D-biobank-and-bioresource-standards,-21-23-march-2018

 


เอกสารประกอบข่าว
  > brochure1
  > REG form
  > reg workshop
  > workshop

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next