ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ KMUTT's Special Talk เรื่อง Responsible Conduct of Research
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ KMUTT's Special Talk เรื่อง Responsible Conduct of Research

วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "RESPONSIBLE CONDUCT OF RESEARCH" โดยเชิญ Ms. Zoë H. Hammatt ตำแหน่ง Director of the Research Integrity Program and Research Integrity Officer ผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมจรรยาบรรณการวิจัยจาก University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม UX702 ชั้น 7 อาคาร UX มจธ.
เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติด้านจรรยาบรรณการวิจัยในระดับสากล และสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณการวิจัยกับหน่วยงานระดับนานาชาติ 

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/Gx9s2S
หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt5bwwk2-2U60ZWO9vBHkfDAnpR7_njSOgB3oOjLZhRsbvtA/viewform?usp=sf_link

ปิดรับรายชื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ethics@kmutt.ac.th หรือ โทร. 9623

------------------------ 
 
KMUTT's Special Talk : Responsible Conduct of Research

Ms. Zoe H. Hammatt    Director of the Research Integrity Program and Research Integrity Officer, University of Hawaii
23 February 2018, 14.00-16.30 am.  
UX702, UX Building, KMUTT

please registration here https://goo.gl/Gx9s2S  within 21 February 2018

For more information. Tel. 0-470-9623  or e-mail : ethics@kmutt.ac.th 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next