ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขยายเวลาการรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขยายเวลาการรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5
The 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2018)
ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอภายในงานเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และด้านภาษาและวัฒนธรรม สามารถส่งผลงานวิจัยและอ่าน

ขยายเวลาการรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็น 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://icbir.tni.ac.th/2018


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร pr

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next