ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ วารสารสาระคาม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ วารสารสาระคาม

วันที่ : 09 มีนาคม 2561
โดย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำวารสารสาระคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์การ การพัฒนาระบบปฏิบัติราชการของบุคลากร ซึ่งวารสารสาระคามได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)


ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next