ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข"

วันที่ : 09 มีนาคม 2561
โดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักประเภทของข้อมูลและ Big Data เข้าใจหลักการและรูปแบบในการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ระยะเวลาอบรม 3 วันระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้วิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดดังเอกสารแนบเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next