ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวิภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 5
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวิภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 5

วันที่ : 09 มีนาคม 2561
โดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ส่งผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.biodconference.org/ หรือสอบถามได้ที่ 02 6448150-4 ต่อ 81844, 81845


เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next