ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขยายเวลาการบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Rajamangala Sakon Nokhon Conference : RSKC 2018
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขยายเวลาการบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Rajamangala Sakon Nokhon Conference : RSKC 2018

วันที่ : 09 มีนาคม 2561
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Sakon Nokhon Conference : RSKC 2018 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย  นักวิชาการ นักศึกษา ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/rskc2018/  

ขยายเวลาปิดรับบทความจนถึง 20 มีนาคม 2561เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next