ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน”

วันที่ : 12 มีนาคม 2561
โดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

ด้วยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดผลงานวิจัยที่มีประโยชน์เป็นจำนวนมาก
ภายในงานพบกับผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนกว่า 30 ผลงาน การสัมมนาจากวิทยากรด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และสร้างแรงบันดาลใจผลักดันให้เกิดงานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต พบกันได้ในงานสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ส่งแบบตอบกลับภายในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561


เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ แบบตอบรับ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next