ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ " SETA 2018"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ " SETA 2018"

วันที่ : 12 มีนาคม 2561
โดย : SETA

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ๒๕๖๑ " หรือ "Sustainable Energy and Technology Asia - SETA 2018 " ภายใต้แนวคิดหลัก "Towards A Low Carbon Society"โดยมีกระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว เพื่อผลักดันและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรงเทพมหานคร

แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ --> http://www.setaasia.com


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > บันทึก SETA
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next