ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
งานเสวนาในหัวข้อ “Open Forum: เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 1: ความปลอดภัย”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > งานเสวนาในหัวข้อ “Open Forum: เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 1: ความปลอดภัย”

วันที่ : 10 เมษายน 2561
โดย : สวทช.

งานเสวนาในหัวข้อ  “Open Forum: เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 1: ความปลอดภัย

 ด้วยทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ สภาวิศวกรรม สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มูลนิธิพลังงานทางเลือก สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ตลอดจนมหาวิทยาลัยเครือข่าย เล็งเห็นถึงความสำคัญในถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่ออภิปรายความรู้ ความเข้าใจ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนในประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ในหัวข้อ "

Open Forum เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 1: ความปลอดภัย " ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 จนถึง 12.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี

ถนนพญาไท แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสวนาได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังที่กล่าวไป โดยท่านที่สนใจสามารถเข้ารับฟังเสวนาได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นั่งมีจำนวนจำกัดเพียง 100 ที่เท่านั้น สามารถสำรองที่นั่งและลงทะเบียนได้ทาง https://nstdaacademy.com/openf_ae/   หรือดูข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/CRDC-FC-645059075596114/ เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next