ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

วันที่ : 11 เมษายน 2561
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันภาษา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยและโครงการสันติไมตรีไทยญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต Future mobility and Development ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรือผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ผู้ประสงค์นำเสนอบทความหรือเข้าร่วมประชุมสามารถส่งใบสมัครไปตามที่อยู่ในเอกสารแนบ เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียด
  > poster
  > poster หน้า1

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next