ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2561 (FY 2018)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2561 (FY 2018)

วันที่ : 11 เมษายน 2561
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2561 (FY 2018) 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  http://www.jsps.go.jp/english/e-inv_researchers/index.html


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster1
  > poster2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next