ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/


การประชุมวิชาการระดับชาติ:

http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/nation/


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ: 

http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/inter/เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารประกอบ
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next