ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนักบ้า"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนักบ้า"

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561
โดย : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

กำหนดส่งผลงาน
ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
คุณนิภาพร อินคะเณย์ และคุณนันทิยา อาภานันท์ เบอร์ 02-561-3480 ต่อ 909, 222 หรือ 064-483-1728


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next