ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน"

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2561
โดย : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู๋ความยั่งยืน เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยว  โดยกำหนดจัดในวันพธที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี

Deadline submission: 31 พฤษภาคม 2561

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference/index.html


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next