ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2561
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Graduate School Mini-Conference 2018
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 31 พฤษภาคม 2561

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th/index.php?l=th


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next