ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2561

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2561 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering โดยเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยชาวต่างชาติรุ่นเยาว์ให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ และเพิ่มประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมค้นคว้าวิจัยในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยในโครงการตามความถนัดของตนภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิจัยที่ปรึกษาชาวเกาหลี

     โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการส่งเอกสารตามที่กำหนด มายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ.ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร โทร. 9621 

ดาวโหลดเอกสารการสมัครขอทุนได้ที่
http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2673/Default.aspx#.WwO8_PmFPIU


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next