ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561
โดย : กรมประมง

กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561ในหัวข้อ "การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการประกอบด้วย 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาการประมงทะเล สาขาโรคสัตว์น้ำสาขาอาหารสัตว์น้ำ สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง และสาขาเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ

กำหนดการ http://fisheries-inspector.com/Register/files/2505611346.pdf

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://fisheries-inspector.com/Register/form1.aspx ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนงาน กรมประมง โทรศัพท์ 0 2561 0834 ได้ในวันและเวลาราชการเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารการลงทะเบียน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next