ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ "Biomaterials and Hard Tissue Regeneration & Repair Workshop"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ "Biomaterials and Hard Tissue Regeneration & Repair Workshop"

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
โดย : MTEC


ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ 
"Biomaterials and Hard Tissue Regeneration & Repair Workshop"

บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก University College London (UCL) สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยในประเทศ

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน เวลา 8.30-15.30 น. 
ห้องบุษกร อาคาร NECTEC อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ลงทะเบียนฟรี! แผนที่ https://www.mtec.or.th/images/map_nstda_2013.jpg

ผู้บรรยาย: Prof. Anne Young, Professor of Biomaterials 
Prof. Patrizia Ferretti, Professor of Regenerative Biology
Dr. Paul Ashley, Senior Clinical Lecturer 
Dr. James Phillips, Reader in Regenerative Medicine
สถาบัน: University College London (UCL) สหราชอาณาจักร

ผู้บรรยาย: ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์ ศาสตราจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
สถาบัน: คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บรรยาย: อ.ทพญ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์
สถาบัน: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ https://www2.mtec.or.th/eventnstda/Upload/file/boonrak/PR%20for%20biomaterials%20workshop_revised%2016052018aa.pdf

สามารถลงทะเบียนได้ที่ คุณศิโรรัตน์ บุญรัตนกุล โดยส่งรายชื่อ และหน่วยงานของท่าน และเบอร์ติดต่อกลับ
มาที่อีเมล siroratb@mtec.or.th หรือโทร 02-5646500 ต่อ 4414เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next