ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) ครั้งที่ 1 โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการเผาไหม้และศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ด้านการเผาไหม้”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) ครั้งที่ 1 โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการเผาไหม้และศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ด้านการเผาไหม้”

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
โดย : JGSEE

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการเผาไหม้และศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ด้านการเผาไหม้” ซึ่งในการนี้จะมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น (focus group) ครั้งที่ 1 เพื่อพบปะและสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามแผ่นประชาสัมพันธ์และกำหนดการ 


เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next