ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Zeiss LSM 800 with Airyscan: High-end for All”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Zeiss LSM 800 with Airyscan: High-end for All”

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
โดย : BKT

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Zeiss LSM 800 with Airyscan: High-end for All” โดยนำเสนอกล้องจุลทรรศน์ ชนิด Fluorescence Confocal Microscopy รุ่นใหม่ล่าสุด (LSM 800 with Airyscan) จาก Carl Zeiss Germany ที่สามารถรับภาพ Confocal Image จากตัวอย่าง Fluorescence ที่มีความคมชัดสูงมากกว่าระบบ Confocal Microscopy ทั่วไปถึง 2 เท่า โดยสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา ชั้น 1 อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน โดยผู้ที่สนใจสามารถนำตัวอย่างของท่านมาใช้ในการ Workshop ได้

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายตามวันและเวลาดังกล่าว

--------------------------------------------------------------------

King Mongkut's University of Technology Thonburi (Bangkuntien) would like to invite you to attend seminar Titles: " Zeiss LSM 800 with Airyscan: High-end for All " On June 5-7, 2018, 09:00 - 16.30 at Boontharika Meeting Room, 1 Floor, PDTI Building, KMUTT Bangkhunthian.

 For further information, Contact:  siripha.jibjib@mail.kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > poster
  > แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง
  > LSM

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next