ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การบรรยายพิเศษเรื่อง Some aspects of BIG DATA! และ Statistical Meta-Analysis
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การบรรยายพิเศษเรื่อง Some aspects of BIG DATA! และ Statistical Meta-Analysis

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
โดย : ภาควิชาคณิตศาสตร์

เรียน อาจารย์และบุคลากรของภาควิชาคณิตศาสตร์ ทุกท่าน

เนื่องด้วย Prof. Bimal K. Sinha ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Maryland Baltimore County, USA จะมาบรรยายพิเศษที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเรียน Sc 2216 ชั้น 2 อาคารฟิสิกส์ -คณิตศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิต ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ คุณพรพิมล ลาลุน โทร 8839

หัวข้อการบรรยายมี 2 เรื่องดังนี้

เวลา at 9:30 – 11:30 am. Room SC2216
Some aspects of BIG DATA!
These days we hear a lot of noise about BIG DATA! In this very general talk I will introduce some basics of Big Data - sources, nature, why important, why useful, how to analyze. At the end I will touch upon some relevant statistical issues related to Big Data.

เวลา 1:30 – 3:30 pm. Room SC2216
Statistical Meta-Analysis - an introduction with applications
Statistical meta analysis deals with development of statistical methods to meaningfully combine evidence about a common parameter from different independent sources. I will offer many examples of such situations and explain some methods of data synthesis.

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


เอกสารประกอบข่าว
  > แผ่นพับประชาสัมพันธ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next