ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Social Sciences Arts and Media International Conferences 2018
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Social Sciences Arts and Media International Conferences 2018

วันที่ : 06 มิถุนายน 2561
โดย : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

The 5th Social Sciences Arts and Media International Conferences 2018
ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Website: http://www.ssamic.com/ 
Contact person: Dr. Pawatchai Suwankangka 

The 5th SSAMIC is organized with a motivation to provide an international platform for the scholars, researchers & professionals around the world in the fields of social sciences, humanities, arts and media on the theme of “Breaking Down Barrier". 


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next