ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯเรื่อง "ดำเนินการอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจึงเป็นที่เชื่อถือ"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯเรื่อง "ดำเนินการอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจึงเป็นที่เชื่อถือ"

วันที่ : 06 มิถุนายน 2561
โดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ดำเนินการอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจึงเป็นที่เชื่อถือ” ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบแนวทางมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
รับจำนวนจำกัด

สนใจติดต่อ คุณวรยา
โทรศัพท์ 0 2218 8230
โทรสาร 0 2218 8195


เอกสารประกอบข่าว
  > แผ่นพับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next