ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8

วันที่ : 06 มิถุนายน 2561
โดย : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง"การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 (The 11th Business management Research Conference) และการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th International business management Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ


คณะบริหารธุรกิจพิจารณาเห็นว่าการประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bmrccmu.net


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > แผ่นพับ1
  > แผ่นพับ2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next