ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ : 06 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ ให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 4 จำนวน 4 ฉบับ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.socialscienceasia.nrct.go.th/index.php/SSAsiaเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next