ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและ Work shop ในหัวข้อ "The Futures of Bio-Fabrication Aesthetics, Beings and Factories"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและ Work shop ในหัวข้อ "The Futures of Bio-Fabrication Aesthetics, Beings and Factories"

วันที่ : 13 มิถุนายน 2561
โดย : อ. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

FREAK LAB จัดสัมมนาและ Work shop ในหัวข้อ  "The Futures of Bio-Fabrication Aesthetics, Beings and Factories"   โดย  Prof. Adam Zaretsky   ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ มจธ. บางขุนเทียน 

บรรยาย : 10:00 – 11:30 น.
ห้อง BT211  ชั้น 2  อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (A3)
Workshop : 13.00 – 16.00 น.
Biodigital+ Lab ชั้น 6  อาคาร BRI 

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายตามวันและเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://freak.kmutt.ac.th/event/biofab/ 
ลงทะเบียน   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDyz06eO1E6_6W_R_-zjS42IWoWI-006GRp-Ne4E3-RVV87A/viewform


FREAK LAB would like to invite you to attend seminar Titles: " The Futures of Bio-Fabrication Aesthetics, Beings and Factories " On June 28, 2018, 10:00 - 16.00 at KMUTT Bangkhunthian.

Talk : 10:00 AM – 11:30 AM
BT211 Room, 2nd floor,  
School of Bioresources and Technology Building (A3)
 
Workshop : 1:00 PM – 4:30 PM
Biodigital+ Lab, 6th floor,  BRI Building 

Information  http://freak.kmutt.ac.th/event/biofab/ 
Register    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDyz06eO1E6_6W_R_-zjS42IWoWI-006GRp-Ne4E3-RVV87A/viewform  เอกสารประกอบข่าว
  > ข่าว
  > poster
  > กำหนดการ
  > บทคัดย่อ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next