ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018

วันที่ : 29 มิถุนายน 2561
โดย : มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบัน และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนระดับนานาชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในการประชุมฯ มีการนำเสนอผลงาน การบรรยายพิเศษ และการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ 

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://iesdg.edu.nu.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next